O FIRMIE

Zgrany zespół stanowi kadra inżynieryjno-techniczna z uprawnieniami w różnych specjalnościach i bardzo dużym doświadczeniem pracy w branży budowlanej.

 

Grupa Celtia

CELTIA to grupa kapitałowa, która ukonstytuowała się w 2014 roku. W skład grupy wchodzi komplementariusz CELTIA Sp. z o.o. oraz komandytariusze tzw. spółki celowe:
CELTIA Sp. z o.o. CZTERY S.K.A. i CELTIA Sp. z o.o. TRZY S.K.A.

CELTIA Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie realizacji wszelakich inwestycji budowlanych, modernizacji obiektów mieszkaniowych, przemysłowych i użyteczności publicznej, natomiast spółki celowe obsługują pion deweloperski.

Głównym przedmiotem działalności grupy jest wykonywanie robót budowlanych, obsługa rynku nieruchomości oraz sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych w tym powierzchni handlowo-usługowych z infrastrukturą towarzyszącą. Zajmuje się kupnem i sprzedażą nieruchomości na własny rachunek, a także wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi oraz pośrednictwem w obrocie nieruchomościami i zrządzaniem nieruchomościami wykonywanymi na zlecenie.

Zgrany zespół stawowi kadra inżynieryjno-techniczna z uprawnieniami w różnych specjalnościach i bardzo dużym doświadczeniem pracy w branży budowlanej.

Droga do sukcesu grupy CELTIA prowadzi przez stosowanie najnowocześniejszych technologii, ciągłą poprawę organizacji pracy przy jednoczesnym zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa realizowanych prac. Misją grupy jest między innymi skuteczne i zyskowne konkurowanie na rynku budowlanym przez oferowanie usług o wysokiej jakości.

Mając na uwadze spełnianie oczekiwań i wymagań Klientów prace grupy oraz jej wyniki są na bieżąco monitorowane i udoskonalane. Powoduje to zwiększenie efektywności prac i motywacji do dalszego działania, a duże wymagania rynku oraz silna konkurencja są wyzwaniem dla grupy.

Ponadto usprawnianiu i polepszaniu wykonywanych procesów sprzyja:

- współpraca ze sprawdzonym producentem stolarki otworowej (drzwi, okna, fasady)

- współpraca z rzetelną wytwórnią mas betonowych

- współpraca z uczciwą kopalną kruszyw, żwiru i piasku

biuro: ul. Częstochowska 21
tel. 62 502 22 22
fax 62 502 30 01